GLOBAL valde Sri Lanka

GLOBAL BATTERIER

Global Batterier är ett företag som importerar och återförsäljer batterier till bilar, båtar, motorcyklar med mera. Bolaget omsätter 80 MSEK och har 20 anställda.


Bolaget hade för ett antal år sedan en relativt stor IT avdelning. Vid 2010 bytte bolaget ägare och succesivt har IT avdelningen minskat och för 3 år sedan inledde man ett samarbete med Allion på Sri Lanka.


Globals IT behov består av order, lager och fakturering men det finns också specifika verksamhetsbehov, då Global återladdar batterier i lager för att hålla dem fräscha.

Det är ett omfattande arbete förknippat med att hålla rätt på vilket batteri som behöver laddas och vid vilken tidpunkt. Följaktligen har man ett egenutvecklat system för detta samt för CRM, order och lager.

Faktureringssystemet är ett standardsystem.


Under 2014 identifierade Global ett behov av att strukturera sin kod på ett bättre och tydligare sätt. Man ville komma bort från de många beroenden som fanns i koden och försvårade ändringar. Vid det tillfället var det endast en person på IT avdelningen, men med hjälp av Allion skapades en design som innebar att centralt Data Warehouse som övriga applikationer kommunicerade med.


Det har inneburit att hela det egenutvecklade verksamhetssystemet har behövt skrivas om.

Arbetet med att koda designen startade förra året och man är nu redo för release.


Parallellt har man flyttat sin drift till Microsoft Azure.

Då den kvarvarande personen på IT sidan valde att lämna bolaget har Global beslutat att inte ersätta tjänsten utan man förlitar sig helt på det team på 3-4 personer som sitter på Sri Lanka.


För nyutvecklingsprojekt så tillsätter Stefan en affärsansvarig i sin organisation som agerar kravställare mot Allion. För BI systemet är det en säljare och för uppdateringen av lagersystemet är det chefen för lagret. Kommunikationen sker sedan direkt med teamet på Allion, som aktivt deltar i kravspecifikationsarbetet. Teamet kommer ofta med idéer och detaljfrågor som hjälper projektet framåt och de föreslår också lämpliga teknologier. När Allion anser att man har förstått gör man en ”mockup” och efter justeringar börjar man med produktionskoden.

Notabelt är att den tidigare dokumentationen av det egenutvecklade systemet var på svenska varför man använt ovanstående metod även när man skrev om den koden (ett arbete på ca 4 manår).

 

Global har upplevt att Allion är djupt engagerade i Globals affär och de har också besökt Globals anläggning vilket underlättar kommunikationen. Arbetsmetoden är väldigt agil och man kan snabbt öka eller minska resursuttaget, för närvarande har man lagt en ”bulkorder” på 200 timmar per månad, varav 80 % är nyutveckling.

Man upplever inga bekymmer med kulturskillnader, utan pekar på att Allion är mycket vana med att arbeta tillsammans med andra kulturer. Dessutom är det samma personer man arbetar med sedan starten för 3 år sedan, vilket underlättar kommunikation och affärsförståelse.


Denna text är hämtad från Radars rapport om Sri Lanka.

Henrik Palmquist

Stefan Bohman

VD GLOBAL på besök i Colombo.

VD;n Stefan Bohman sammanfattar:


”Jag har en IT avdelning på 3-4 personer som kostar som en svensk resurs. Det gör att jag får ut mycket mer verksamhetsnytta och blir också en stabilare och säkrare lösning då det finns backup vid personalförändringar. Jag är väldigt nöjd och rekommenderar bolag i min situation att se på liknande lösningar.”